Undervisning og eksamen

Om undervisning høsten 2021

Undervisning og eksamen høsten 2021 vil være preget av tiltak som skyldes korona-situasjonen. Vi gjør vårt beste for at du skal få et godt utbytte av studiene dine

Undervisning og eksamen er planlagt ut fra det vi vet i dag. Vi tar derfor forbehold om at det kan komme endringer. Hvis det blir endringer i undervisning og eksamen på emner du er oppmeldt til høsten 2021, vil du bli varslet om dette i timeplaner, på semestersidene eller på din student e-post. Læringsplattformen Canvas er viktig for kommunikasjon mellom undervisere og studenter. Derfor er det spesielt viktig at du følger med på "Mine studier"UiO e-post og i Canvas

UiO bruker Zoom til digitale undervisning, og har gode veiledninger for å bruke verktøyet på en trygg måte. Endringer i undervisningen og digitale løsninger kan variere mellom emner og innenfor emnene.

Undervisning

Gjennom forelesninger, seminarer, selvstudier og prosjektarbeid utvikler du solid og spesialisert kompetanse i pedagogikk. Lærings- og undervisningsformene utgjør sammen med vurderingsformene en vesentlig del av studiets innhold.

Deler av undervisningen foregår på engelsk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om språk i undervisning, eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Lærings- og undervisningsformene innen de ulike emnene i studieprogrammet er definert av emnebeskrivelsene for hvert enkelt emne. Lærings- og undervisningsformene utgjør, sammen med vurderingsformene, en vesentlig del av studiets innhold.

Obligatorisk undervisning

Deler av undervisningen er obligatorisk og du skal gjennomføre ulike skriftlige og muntlige obligatoriske aktiviteter under veis i studiet.

Undervisningsspråk

Hovedspråket på studiet er norsk, men deler av undervisningen kan også være på engelsk. Dette varierer fra emne til emne og fra semester til semester. En betydelig del av studielitteraturen kan også være på engelsk.

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensformene på studiet er varierte og omfatter skriftlige hjemmeoppgaver, samt muntlig og skriftlig eksamen. Emnebeskrivelsene sier mer om eksamens- og vurderingsformene.

Vurderingsformene bidrar til at du får erfaring med ulike arbeidsformer og til at du får mulighet til å vise din kompetanse på flere måter.

Publisert 16. feb. 2018 13:39 - Sist endret 22. apr. 2021 12:40