Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen i utdanning, danning og oppvekst er et fulltidsstudium på to år og 120 studiepoeng. Studiet er ikke tilrettelagt for gjennomføring på deltid.

Studieløp

4. semester PED4305 – TekstanalysePED4305 – TekstanalysePED4392 – Masteroppgave - utdanning, danning og oppvekst
3. semester  PED4011 – Generell metode og dataanalyse/ statistikk PED4307 – Systematikk i arbeid med forskningslitteratur PED4392 – Masteroppgave - utdanning, danning og oppvekst
2. semester PED4304 – Forskningsforum PED4306 – Education, Equity and Social Justice PED4305 – Tekstanalyse PED4392 – Masteroppgave - utdanning, danning og oppvekst
1. semester PED4301 – Læreplanstudier PED4302 – Perspektiver på barn og unge i utdanning PED4303 – Danning og demokratisering
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studiet består av teoriundervisning, seminarer og diskusjoner.

  • De to første semestrene får du innsikt i teoretiske perspektiver, pedagogikkfagets ulike kunnskapstradisjoner, vitenskapsfilosofiske perspektiver og fagområder. Arbeid med klassiske tekster og forfatterskap er viktige elementer. Du lærer også hvordan du arbeider med prosjektoppgaver og gjennomfører et prosjektarbeid.
  • I andre semester utvikler du prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven og får tildelt veileder.
  • Tredje og fjerde semester bruker du til videre arbeid med masteroppgaven samtidig som du går dypere inn i forskningsmetoder.

Utveksling

Vi anbefaler at du reiser på utveksling i andre semester.

Masteroppgaven 

Masteroppgaven er en viktig del av ditt studiet. Sett deg tidlig inn i hva som er de praktiske og faglige rutinene når du skal skrive og levere din masteroppgave

Ansiktsdekkende hodeplagg 

Det ble fra 1. august 2018 innført forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-9

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i pedagogikk, studieretning Utdanning, danning og oppvekst

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 5. feb. 2018 14:35 - Sist endret 12. sep. 2022 15:37