Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt og dermed øke utbytte av utdanningen din både faglig og personlig. Du får mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne, og du tilegner deg språkkunnskaper og internasjonal erfaring. 

Hvor kan du dra? 

Vi anbefaler følgende avtaler: 

Aarhus Universitet 

University of London 

Københavns Universitet 

Universität Wien 

Andre muligheter

Du kan velge å reise via utvekslingsavtaler ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet. I tillegg har UiO avtaler ved en rekke studiesteder i Europa, Asia, Sør- og Nord- Amerika, Australia og Afrika.

Når kan du dra? 

 • 2. semester 

Hva kan du ta? 

Relevante pedagogiske emner på masternivå, eller andre emner på masternivå som kan anses som faglig relevante for din studieretning:

 • tekstanalyse 
 • barn- og ungdomsforskning 
 • læreplanstudier og didaktikk 
 • danning og demokratisering 
 • pedagogiske spørsmål lokalt, nasjonalt og overnasjonalt 
 • utdanning og oppvekst 

Hvor mange studiepoeng skal du ta?

 • Minimum 25 studiepoeng
 • De resterende 5 studiepoengene er integrert i ditt arbeid med masteroppgaven i emne PED4392

Søknadsfrist

 • 15. september 

Veiledning for den videre prosessen 

For å sikre deg et vellykket opphold, har vi delt opp prosessen til før, under og etter oppholdet. Vær oppmerksom på at avtalesiden også inneholder opplysninger du må forholde deg til. Her finner du også nyttige råd og tips til planleggingen

La deg også inspirere av studenter som er på utveksling nå! Utvekslingsrapporter finner du på avtalesiden til den konkrete avtalen du er interessert i (rapporter kommer fortløpende) 

Husk: Masterstudenter ved UV som reiser på utveksling må i tillegg levere et motivasjonsbrev!

Andre internasjonaliseringsmuligheter 

Det finnes flere måter å skaffe seg internasjonal erfaring på:


Slik gjør du det

 • Alle utvekslingsavtaler
 • Søknadsfrister og hvordan du søker
 • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 5. feb. 2018 14:35 - Sist endret 8. sep. 2022 09:24