Utdanning, danning og oppvekst (studieretning)

Studieretningen fokuserer på utdanningspolitikk, oppvekstsvilkår og etisk-politisk danning i en globalisert verden i endring. Du får mulighet til å delta i forsknings- og evalueringsprosjekter i samarbeid med landets ledende pedagogiske forskningsmiljø.

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)