Jobb og videre studier

Kompetansen studiet gir er relevant for arbeid med:

  • forskning, utredninger, evalueringer og andre typer kunnskapskrevende arbeid med utdannings- og oppvekstspørsmål
  • opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling i offentlige og private virksomheter
  • forvaltning og utdanningspolitikk, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det du lærer er relevant for arbeid i ulike typer virksomheter som arbeider med pedagogiske spørsmål, som for eksempel departementer og annen forvaltning, forlag, skoler, konsulentfirma og andre organisasjoner. Masterstudiet er en aktuell fordypningsvei for pedagogiske yrkesområder. Den gir faglig støtte for studenter som alt har yrkeskompetanse som lærer, førskolelærer, barnevernspedagog og lignende. Men alene gir ikke masteren spesialkompetanse for slike pedagogiske oppgaver som krever det.

PhD-programmet

Med en fullført masterutdanning i pedagogikk er du også kvalifisert for å søke opptak til Forskerutdanningen (Ph.d.programmet) og du kan søke på stipendiatstillinger ved høgskoler og universiteter. Forskning ved Institutt for pedagogikk.

Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Din vei ut i arbeidslivet

I løpet av studietiden bør du begynne å tenke på din vei ut i arbeidslivet. Vi hjelper deg med mye nyttig informasjon om hvordan du kan planlegge karrieren din.

Alumni

Gjennom UiO Alumni får du muligheten til å holde kontakt med dine medstudenter og andre UiO-utdannede pedagoger etter at studiene er fullført.

Publisert 5. feb. 2018 14:35 - Sist endret 13. sep. 2022 15:27