Hvorfor velge dette programmet?

Er du interessert i mennesker? Kan du tenke deg å lære mer om menneskesinnet og menneskelig atferd? Profesjonsstudiet i psykologi gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.

En av undervisningsformene er labøvelser.

Foto: Kristine Walhovd

Psykologi er vitenskapen om menneskers opplevelser, atferd, tanker og emosjoner. Profesjonsstudiet i psykologi er et seks-årig studieløp som leder frem mot autorisasjon som psykolog. I første del av studiet får du en grundig opplæring innen psykologiske temaområder og i vitenskapelig metode. Så fordyper du deg innen klinisk psykologi gjennom praktisk og teoretisk terapiopplæring. I løpet av siste del av studiet har du ett semesters praksis ved en ekstern institusjon og leverer et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Studiemiljø

På profesjonsstudiet går studentene i egne kull på ca. 60 studenter. Dette fører til at det er lett å bli kjent med sine medstudenter og bidrar til et godt sosialt miljø. Det finnes mange studentforeninger tilknyttet studieprogrammet – som revygruppe, tidsskrifter, hjelpeorganisasjon og kor. Undervisningen foregår i Psykologisk institutts egen bygning på Blindern campus med kort vei til treningsfasiliteter og friluftsområder.

Studier i utlandet

Du kan studere ett semester i utlandet i løpet av første del av programmet. Programmet har utvekslingsavtaler med universiteter i Spania, i tillegg til at det er mulighet for å inngå individuelle avtaler om utreise til for eksempel Australia, England, Irland eller USA. Programmet har også samarbeidsavtale om hovedpraksisopphold i Sør-Afrika. Les mer om studieopphold i utlandet.

Videre studier og jobb

Etter endt studium oppnår du graden cand. psychol. Denne gir deg muligheten til å gå videre til et doktorgradsstudium (ph.d.) eller annen type forskning. Som psykolog fyller du en funksjon som er etterspurt i det norske samfunnet, med kompetanse som er ettertraktet i både offentlig og privat sektor. Flertallet av psykologer ansettes i helse- og sosialsektoren, skoleverket og arbeids- og attføringssektoren, gjerne knyttet til utredning, forebygging, behandling og testing. I tillegg til å være klinikere, er psykologer ofte sentrale som ledere og fagutviklere. Noen arbeider med grupper og organisasjoner, for eksempel med HR-oppgaver. Psykologer jobber ofte i team sammen med andre faggrupper. Det er også etterspørsel etter psykologer til undervisnings- og forskningsoppgaver. Les mer om jobb og videre studier.

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. mars 2017 13:47