Studieopphold i utlandet

Hvert år reiser flere studenter på profesjonsstudiet i psykologi på utveksling til læresteder verden over og kommer hjem med både faglig og kulturelt påfyll.

Som student ved UiO har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

Reis på utveksling

Psykologisk institutt er opptatt av å gjøre det mulig for deg å reise ett semester på utveksling i første del av programmet. Du kan utveksle i programmets 3., 4., 5. eller 6. semester. NB! Om du skal utveksle 6. semester må du passe på at du er hjemme til studiestart 7 semester (uke 3 på vårsemsteret/uke 33 på høstsemesteret). Sjekk studiestartdato på info-sidene til utvekslingsavtalene. 

Profesjonsstudiet i psykologi har en fast utdanningsplan. Dette krever at du finner emner i utlandet som har faglig overlapp med emnene på det semesteret som du utveksler. Det er 20 studiepoeng valgbare psykologiemner på programmet som gir fleksibilitet i emnevalgene på utvekslingsoppholdet. Merk at valgbare psykologiemner ikke kan overlappe substansielt i innhold med emner du har tatt eller skal ta i ditt studieløp. 

Ved å planlegge godt er det mulig å kombinere emner fra forskjellige semestre for at dette skal passe best mulig med utvekslingssemesteret ditt. 

Veiledning, forhåndsgodkjenning, studieplan

Før du reiser må du søke om forhåndsgodkjenning av emnene du planlegger å ta på utveksling. Har du spørsmål om utveksling, ønsker veiledning, behov for å tilpasse studieplan eller andre spørsmål kan du kontakte SV-info.

Hvor skal du reise?

UiO har avtaler med mange utdanningsinstitusjoner over hele verden som studenter fra ulike fagmiljøer kan benytte. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet
 

Vær oppmerksom på at det kan stilles karakterkrav for opptak til utvekslingsavtaler (UiO-avtalene og SV-avtalene). Ønsker du å utveksle gjennom en UiO-avtale anbefales du i tillegg å søke på en av avtalene til Psykologisk institutt eller SV-fakultet. Da øker sjansen for at du får plass på en utvekslingsavtale.

Om du ønsker å studere ved et universitet som ikke har en gjeldende avtale med UiO, kontakt SV-info for spørsmål om dette.

Etter at du kommer hjem

Når du kommer tilbake fra utveksling må du søke om endelig godkjenning av emnene du har avlagt. Dette er viktig både for å få innpassing av emnene du har tatt i graden din og for at du skal få omgjort lån til stipend i Lånekassen.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. juni 2022 08:50