Studieopphold i utlandet

Hvert år reiser flere studenter på profesjonsstudiet i psykologi på utveksling til læresteder verden over og kommer hjem med både faglig og kulturelt påfyll.

Som student ved UiO har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

For deg som begynte til og med våren 2018

PSI er opptatt av å gjøre det mulig for deg å reise ett semester på utveksling i første del av programmet. Du kan utveksle i programmets 3., 4., 5. eller 6. semester

På profesjonsstudiet i psykologi er det ingen valgfrie emner, og derfor krever utveksling at man finner emner i utlandet som overlapper faglig med de emnene som går semesteret du utveksler. Det kan være mulig å kombinere emner fra forskjellige semestre.

Før man kan søke på en utvekslingsavtale trenger man derfor en faglig forhåndsgodkjenning av planlagt studieopplegg i utlandet.

Det gis faglig forhåndsgodkjenning for og mulighet til å søke på maksimalt to utvekslingsavtaler.

For deg som begynte fra og med høsten 2018

PSI er opptatt av å gjøre det mulig for deg å reise ett semester på utveksling i første del av programmet. Du kan utveksle i programmets 3., 4., 5. eller 6. semester.

På profesjonsstudiet i psykologi er det 20 studiepoeng "valgfrie psykologiemner". Et fulltidssemester på utveksling krever derfor at man finner emne(r) tilsvarende 10 studiepoeng i utlandet som overlapper faglig og kan erstatte obligatorisk emne(r) som går semesteret du utveksler
Det kan være mulig å kombinere emner fra forskjellige semestre.

Før man kan søke på en utvekslingsavtale trenger man derfor en faglig forhåndsgodkjenning av planlagt studieopplegg i utlandet for emner som ikke skal inngå som "valgfrie psykologiemner".

Det gis faglig forhåndsgodkjenning for og mulighet til å søke på maksimalt to utvekslingsavtaler.

 

 

Ansatte på PSI som bistår profesjonsstudenter med å dra på utveksling

 • Førsteamanuensis Julien Mayor. Faglig forhåndsgodkjenning av emnekombinasjonen dere vil ta i utlandet.

 • Studiekonsulent profesjon og internasjonal koordinator Jostein Eikrem Koløen.
  - Vurderer forkunnskapskrav og bistår med praktisk veiledning i forhold til innpass i studieplanen din.
  - Er formelt ansvarlig for forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning. Gir individuell veiledning. Bistår med tips om emner tidligere studenter har tatt. Se treffetider på Josteins profil og avtal veiledning på epost.

Søknadsprosedyren/Planlegging av utvekslingssemesteret

Før du søker om utveksling, må du finne ut hvilke avtaler som er relevante for deg å søke på. Du søker om utvekslingsplass i SøknadsWeb som er åpen fra 15. januar til 15. februar. Se også UiO sine sider for utveksling.

Søknadsfrister:

Det er viktig at du starter planleggingen av utvekslingen i god tid (senest en måned) før søknadsfristene.

 • 15. februar (for utreise i påfølgende høstsemster)

 • 15. september (for utreise i påfølgende vårsmester)

Søknadsprosedyren oppsummert

 1. Finn utvekslingsavtaler du er interessert i her. PSIs egne avtaler med andre psykologiske institutt finner du her. Finn fag du ønsker å ta på universitet(ene). Søk faglig forhåndsgodkjenning ved Julien Mayor.

 2. Søk på utveksling i søknadsweb. På grunn av faglig forhåndsgodkjenning er det ikke mulig å søke på mer enn totalt to avtaler; f.eks. en avtale ved PSI (velg UT-SV i søknadsweb) og f.eks. en UIO-avtale (velg UIO-avtalene i søknadsweb). 

Alle studenter på profesjonsstudiet i psykologi som planlegger å utveksle må søke instituttet om betinget forhåndsgodkjenning av planlagt studieopplegg i utlandet. Vurdering av emner for forhåndsgodkjenning ved utenlandsk lærested gjøres av Julien Mayor i god tid (gjerne minst en måned) før søknadsfristene 15. februar og 15. september.

Etter at du har fått en betinget forhåndsgodkjenning for et fullt semesters studier i utlandet fra Julien Mayor kan du søke på utveksling i Søknadsweb.

Hvor kan man reise?

UiO har avtaler med mange utdanningsinstitusjoner over hele verden som studenter fra ulike fagmiljøer kan benytte. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet
 

Vær oppmerksom på at det kan stilles karakterkrav for opptak til utvekslingsavtaler (UiO-avtalene og SV-avtalene). Ønsker du å utveksle gjennom en utvekslingsavtale som sentraladministrasjonen eier (UiO-avtalene), så anbefales det sterkt at du i tillegg søker på en avtale som PSI eller SV-fakultet administrerer. Da øker muligheten for at du får plass på en utvekslingsavtale.

Om du ønsker å studere ved et universitet som ikke har en gjeldende avtale med UiO, snakk med instituttet om mulighetene for dette.


Semesterregistrering i Studentweb ved utveksling

Når du reiser på utveksling gjennom UiOs avtaler, skal du betale semester- og kopiavgift, og registrere deg som vanlig ved UiO det semesteret du er i utlandet innen fristene 1.februar /1.september. Du skal ikke være undervisnings- eller eksamensmeldt til emnene som ligger i utdanningsplanen din det semesteret du er i utlandet. Dersom ditt utvekslingssemester gjør at du må bytte om på emner i utdanningsplanen din,  ta kontakt med studiekonsulent Jostein Eikrem Koløen.  Mer informasjon om registrering ved UiO når du reiser på utveksling finner du her

I følge UiOs beredskapsplan må alle som reiser på studieopphold i utlandet regi av UiO må sende inn et egenerklæringsskjema før  avreise til utlandet.
Husk å holde din adresse og annen kontaktinformasjon i utlandet oppdatert i StudentWeb.

Du skal ikke søke om permisjon (dette gjelder kun dersom man reiser på utveksling til institusjoner som UiO ikke har utvekslingsavtaler med).


Praktisk

Det er mange ting du må tenke på og planlegge tidlig i forbindelse med et delstudium i utlandet. Husk å akseptere tilbudet fra universitetet før fristen går. SV-fakultetet har også laget en egen nettside med noen råd og tips om ting du bør tenke på i forbindelse med planleggingen av utenlandsoppholdet


Etter hjemkomst

Når du kommer tilbake, må du søke om endelig faglig godkjenning av emnene/kursene du har tatt i utlandet. Dette er viktig både for å få innpassing av delstudiene i graden din og for at du skal få omgjort lån til stipend i Lånekassen. Lever eget skjema for endelig godkjenning til SV-infosenter sammen med dokumentasjon (karakterutskrift eller tilsvarende) på emnene du har avlagt i utlandet.


Slik gjør du det

 • Alle utvekslingsavtaler
 • Søknadsfrister og hvordan du søker
 • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:32