Psykologi (profesjon)

Er du interessert i mennesker? Kan du tenke deg å lære mer om menneskesinnet og menneskelig atferd? Profesjonsstudiet i psykologi gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.

Hva kan du jobbe med?

  • kskaret Psykolog

    Karine Skaret jobber for Groruddalen distriktspsykiatrisk senter.

  • zemirpopovac Psykolog i Favne

    Zemir Popovac jobber i Favne Psykologbistand.

Fakta om programmet
Studiepoeng:360
Studiet varer:6 år

Kontakt oss

1.-6. semester: SV-info

7.-12. semester: Psykologisk institutt

Nye studenter vår 2021

Program for studiestart januar 2021 legges ut her 2. desember.

Forsker på hjernen