Psykologi (profesjon)

Er du interessert i mennesker? Kan du tenke deg å lære mer om menneskesinnet og menneskelig atferd? Profesjonsstudiet i psykologi gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.

Hva kan du jobbe med?

  • Bildet kan inneholde: smil, anlegg, skjegg, kjole skjorte, nakke. Psykolog ved Rask Psykisk Helsehjelp

    Som psykolog ved Rask Psykisk Helsehjelp på Stovner, behandler Usman Chaudhry pasienter og jobber med prosjektet «Å møte minoriteter på deres premisser».

  • Bildet kan inneholde: person, nese, hår, smil, hode. Psykolog innen rusbehandling

    Som psykolog ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo Universitetssykehus, behandler Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen pasienter i individual- og gruppeterapi og gjennomfører utredninger.

  • Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, ansikt, leppe. Psykolog innen nevrohabilitering

    Petter Espeseth Emhjellen jobber som psykolog på Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus. Der utreder han pasienter med hjerneforstyrrelser og gir behandling.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 360
Studiet varer: 6 år

Kontakt oss

1.-6. semester: SV-info

7.-12. semester: Psykologisk institutt