Hva kan du jobbe med?

Karine Skaret jobber som psykolog ved Groruddalen distriktspsykiatrisk senter .

Zemir Popovac jobber i Favne Psykologbistand.

Tina Avantis Johnsen jobber som psykolog ved Tonsåsen Rehabilitering.