Jobb og videre studier

Etter at du har fullført profesjonsstudiet i psykologi er du kvalifisert til å søke autorisasjon som psykolog. Kompetansen er etterspurt både i offentlig og privat sektor.

Flertallet av psykologer ansettes i helse- og sosialsektoren, skoleverket og arbeids- og attføringssektoren. Det er også etterspørsel etter psykologer til undervisnings- og forskningsoppgaver og behov for psykologer i kommunene.

Ofte er oppgavene knyttet til utredning og behandling av klienter. Noen arbeider med grupper og organisasjoner.

Psykologer jobber ofte i team sammen med andre faggrupper.

Det første man gjør etter fullført profesjonsutdanning er å søke om autorisasjon. Det er Helsedirektoratet som utsteder autorisasjon til psykologer. Du kan også lese mer om autorisasjon som psykolog her.

Mye nyttig for deg som snart skal bli psykolog: Norsk psykologforening

Etter avsluttet grad har du mulighet til å søke om stipend til praksis i Europa.

Planlegg din karriere

Spesialistutdanning

Mange velger å spesialistutdanne seg etter den 6-årige psykologiske generalistutdanningen som tilbys ved landets profesjonsprogrammer. Det er Utdanningsavdelingen i Norsk Psykologforening som er ansvarlig for organiseringen av spesialistutdanningen for psykologer i Norge. Les mer om spesialistutdanningen.

Videre studier

Etter endt studium oppnår du graden cand.psychol., som gir deg muligheten til å gå videre til et doktorgradsstudium (ph.d), eller annen type forskning.

Les mer om ph.d programmet på Psykologisk institutt.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 2. jan. 2019 09:58