Evalueringer

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Evaluering av studiet

Periodisk programevaluering

Periodisk emneevaluering 

Programgjennomgang

Tilsynssensorrapporter

Kandidatundersøkelsen

Annen evaluering

Se alle tidligere evalueringer her.

 

Publisert 13. aug. 2019 09:07 - Sist endret 27. sep. 2019 12:40