Psykolog

Karine Skaret jobber for Groruddalen distriktspsykiatrisk senter.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg søkte opprinnelig på en stilling, men til den stillingen var de på utkikk etter en kandidat som hadde mer erfaring enn meg. Men så henvendte de seg direkte til søkerne om noen kunne være interessert i et engasjement som ikke ble utlyst. Jeg svarte dermed raskt at jeg var interessert og kom på intervju kort tid etter.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

Akkurat til denne stillingen var det viktig at noen kunne begynne på kort varsel. Jeg hadde da nylig kommet tilbake til Norge etter å ha jobbet frivillig som psykolog i Guatemala, og var klar til å starte så å si med en gang. I tillegg hadde jeg hovedpraksisen min ved en annen seksjon ved samme distriktspsykiatrisk senter, slik at jeg kjente til rutiner og dermed raskt kunne komme i gang med pasientbehandling.

Har deltidsjobb, jobberfaring, verv og annen erfaring hatt betydning for at du fikk jobben?

Jeg opplever det å ha jobbet ved siden av studiene som miljøterapeut ved en akuttavdeling på Sykehuset Innlandet, Sanderud som en svært nyttig erfaring for denne jobben. I tillegg tror jeg det å ha vært aktiv i studentdemokratiet ved Psykologisk institutt, spesielt som leder av fagutvalget og medlem av instituttstyret, viser at jeg har stor arbeidskapasitet og engasjement. Jeg har også hatt flere jobber hvor det å levere skriftlige produkter har vært viktig, noe man også i stor grad gjør ved et distriktspsykiatrisk senter.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Utredning og behandling av voksne pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten. Siden jeg jobber på en allmennpoliklinikk møter jeg pasienter med et bredt spekter av lidelser og vansker. Dette kan være traumer, depresjon, angst, fobier, utviklingsforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser osv.

Hvordan bruker du utdanningen din?

Jeg bruker det jeg har lært ved UiO hver dag. Når jeg møter en utfordring jeg ikke kjenner opplever jeg at utdanningen har satt meg i stand til å finne ut av hvordan jeg kan løse denne og lese meg opp på temaet.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær engasjert! Uansett om det er å være aktiv i studentdemokrati eller -foreninger ved UiO, å delta på kurs og seminarer, eller å ta ekstrajobb innen helse- og omsorg eller forskning. Det viktige er at man fremhever de erfaringene man har fått og hvordan de er relevante i den jobben man vil ha.

Publisert 13. des. 2016 13:10 - Sist endret 19. nov. 2018 13:35