Psykolog

Tina jobber for Tonsåsen Rehabilitering.

Foto: privat.

Tina Avantis Johnsen jobber med overvekt og diabetes på et rehabiliteringssenter.

Hva går jobben din ut på?

Nå jobber jeg som psykolog ved Tonsåsen Rehabilitering i Etnedal. Der jobber vi med sykelig overvekt og med diabetes.

Jeg er eneste psykolog ved Tonsåsen Rehabilitering, og samarbeider tett med et team bestående av lege, ernæringsfysiolog, sykepleiere, diabetessykepleier, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut, fysioterapeuter og treningspedagoger.

Arbeidsoppgavene mine er å ha en-til-en samtaler, å gjøre psykologiske vurderinger for inntaksteamet, ha akuttsamtaler, gruppesamtaler, parsamtaler, undervisning og foredrag for brukere samt internopplæring.

Vi drar også til en del av brukernes hjemsted for å ha nettverksmøter med deres lokale hjelpeapparat. I tillegg har jeg noen eksterne arbeidsoppgaver, som f. eks å presentere opplegget ved Tonsåsen for sykelig overvektige brukere ved noen av sykehusene i Helse Sør-Øst. Det er hektiske, men varierte, dager.

Hvilke deler av studiet får du mest bruk for i jobben din?

Jeg har bruk for nesten alle delene av studiet i jobben min. For eksempel trenger jeg både kunnskaper i utviklingspsykologi, personlighetspsykologi, nevropsykologi, sosialpsykologi, terapiforskning, etikk, individualbehandling og familiebehandling.

Alt det vi kanskje ikke helt skjønte hva vi skulle bruke til mens vi leste det i studieårene trenger jeg nå – hver eneste dag.

Daglig trenger jeg også kunnskapen jeg skaffet meg gjennom å skrive semesteroppgaver om overvekt, og en stor hovedoppgave om psykologiske aspekter av fedmekirurgi.

Hva er det mest interessante du gjør i jobben din?

Det er å få lov til å ha nære, ærlige møter med mange forskjellige mennesker.

Å være psykolog er utrolig spennende, og de som kommer til oss viser oss stor tillit ved å velge å fortelle det de forteller. Den tilliten må vi ta godt vare på.

Hvor tidlig tok du kontakt med din nåværende arbeidsgiver, og hvordan kom du i kontakt med bedriften?

Jeg brukte mye av utdanningen min på å spisse meg mot feltet sykelig overvekt, til tross for at det er svært få psykologjobber innen dette feltet. Det valget tok jeg ganske enkelt fordi jeg synes dette overvektsfeltet er både spennende, veldig viktig og svært dagsaktuelt.

Da det ble en ledig jobb ved Tonsåsen Rehabilitering et halvt år før jeg var ferdig med studiet tok jeg kontakt. De var villige til å vente på meg det halvåret det tok å bli ferdig. Sånn sett var jeg kjempeheldig, som fikk gå rett ut i en jobb akkurat innen det jeg hadde aller mest lyst til.

Følte du deg faglig rustet da du begynte i jobben?

Både ja og nei. Etter seks nye år på skolebenken var jeg veldig klar for å komme meg ut i jobb og å gjøre litt nytte for meg igjen. Jeg visste at vi hadde lært mye, men følte meg samtidig ikke helt rustet. Det tror jeg er fordi psykologi nesten er ”takløs kunnskap” – jo mer du leser, jo mer er det liksom å lese og lære.

En del av kunnskapen blir nok også bare en del av oss i løpet av de seks studieårene, slik at vi nesten ikke merker at vi har den. I jobbhverdagen min nå føler jeg noen ganger at jeg har mer enn nok kunnskap, mens jeg andre ganger opplever å komme til kort. Da er det bra med en god og erfaren veileder, og det har jeg heldigvis.

Har du noen tips til psykologistudenter som skal ta steget ut i arbeidslivet?

Det tror jeg må være å slippe ned skuldrene og kose seg i jobben. Vit at du noen dager kommer til å føle deg helt utilstrekkelig og dum som et brød, til tross for lassevis av timer på lesesalen. Da er det lov å spørre noen om råd, eller ganske enkelt være ærlig på at akkurat dette kan jeg ikke noe om.

Å jobbe som psykolog er meningsfullt, spennende og både studiet og jobben kan virkelig anbefales!

 

Publisert 6. juni 2012 13:42 - Sist endret 19. nov. 2018 13:34