Ressurser for praksisveileder

Denne informasjonen er ment for deg som veileder praksisstudenter fra profesjonsprogrammet i psykologi. 

Foto: Svein Harald Milde, Psykologisk institutt.

PSYC4315 - Forpraksis voksne

 • Forpraksis voksne gir studentene praksis innenfor spesialisthelsetjenesten der det drives psykologisk klientarbeid med voksne, og trener blant annet på utredningsverktøy. Dette er studentenes første møte med praksisfeltet.
 • Se utfyllende informasjon i veileder (PDF-fil).
 • Praksisperioden går over 11 uker med oppstart i uke 4 på våren og uke 34 på høsten. 
 • På slutten av praksisperioden fyller studenten og praksisfasilitator ut en evalueringsrapport. Rapporten angir om praksis er bestått/ikke-bestått og må leveres praksiskonsulenten for at studenten skal få endelig godkjent praksis.

PSYC4415 - Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten

 • I forpraksis førstelinje har studentene praksis innenfor førstelinje- og lavterskelinstitusjoner.
 • Se utfyllende informasjon i veileder (PDF-fil).
 • Det er laget en egen veileder for praksis i sykehjem (PDF-fil).
 • Praksisperioden går over 11 uker med oppstart i uke 4 på våren og uke 34 på høsten. 
 • På slutten av praksisperioden fyller studenten og praksisfasilitator ut en evalueringsrapport. Rapporten angir om praksis er bestått/ikke-bestått og må leveres praksiskonsulenten for at studenten skal få endelig godkjent praksis.

PSYC5315 - Forpraksis barn/unge

 • I forpraksis barn/unge plasseres man innenfor spesialisthelsetjenesten der det drives psykologisk klientarbeid med barn og unge.
 • Se utfyllende informasjon i veileder (PDF-fil).
 • Praksisperioden går over 11 uker med oppstart i uke 8 på våren og uke 38 på høsten. 
 • På slutten av praksisperioden fyller studenten og veileder ut en evalueringsrapport. Rapporten angir om praksis er bestått/ikke-bestått og må leveres praksiskonsulenten for at studenten skal få endelig godkjent praksis.

PSYC5410 - Hovedpraksis og etikk

 • Hovedpraksis skal sikre at studentene, gjennom 5 måneders klinisk praksis, tilegner deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i klinisk psykologisk arbeid. Parallelt med hovedpraksis har studentene i perioder undervisning i etikk ved Psykologisk institutt.
 • Se veileder for mer utfyllende informasjon (PDF-fil).
 • Praksisperioden er uke 3 - 24 i vårsemesteret og uke 33 - 3 i høstsemesteret.
 • På slutten av praksisperioden fyller studenten og veileder ut en evalueringsrapport. Rapporten angir om praksis er bestått/ikke-bestått og må leveres praksiskonsulenten for at studenten skal få endelig godkjent praksis.
Publisert 12. mars 2014 16:00 - Sist endret 1. feb. 2022 09:47