Teologi (profesjon)

Målet med studiet er å utdanne teologer og prester. Som profesjonsstudent i teologi på UiO vil du lære av de beste fagfolkene på området, og du blir del av et aktivt og engasjert studiemiljø. Gjennom forskningsbasert undervisning vil du som teolog og prest få kunnskap og ferdigheter som gjør deg skikket til å bidra til utvikling og fornyelse av kirken. Med forankring i teologien vil du ha kompetanse til å møte utfordringer i et samfunn som på komplekse måter samtidig er flerreligiøst og sekulært.

Hva kan du jobbe med

  • kari-zakariassen Doktorgradsstipendiat 21. mars 2016 10:17

    Kari Zakariassen forteller at som doktorgradsstipendiat er jobben en slags forlengelse av studiene hennes. Hun tok profesjonsstudiet i teologi ved Det teologiske fakultet, og nå er hun stipendiat der.

  • ruth-ingeborg-sveinsdotter-200 Kapellan/sjømannsprest 21. mars 2016 10:13

    Ruth Ingeborg Sveinsdotter har tatt profesjonsstudiet i teologi. Til daglig jobber hun som prest i sjømannskirken på Costa del Sol i Spania. Hun forteller at hun har stor nytte av studiet i jobben sin, særlig den praktisk-teologiske delen.

Fakta om programmet
Studiepoeng:360
Studiet varer:6 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?