Hva kan du jobbe med?

Kari Zakariassen forteller at som doktorgradsstipendiat er jobben en slags forlengelse av studiene hennes. Hun tok profesjonsstudiet i teologi ved Det teologiske fakultet, og nå er hun stipendiat der.

Ruth Ingeborg Sveinsdotter har tatt profesjonsstudiet i teologi. Til daglig jobber hun som prest i sjømannskirken på Costa del Sol i Spania. Hun forteller at hun har stor nytte av studiet i jobben sin, særlig den praktisk-teologiske delen.

Jens Bjelland Grønvold har tatt profesjonsstudiet i teologi. Han er prest og jobber i Sjømannskirken i London. Jens sier han bruker det han lærte i studietiden hver dag i jobben sin.