Hvorfor velge dette programmet?

Målet med studiet er å utdanne teologer og prester. Som profesjonsstudent i teologi på UiO vil du lære av de beste fagfolkene på området, og du blir del av et aktivt og engasjert studiemiljø. Gjennom forskningsbasert undervisning vil du som teolog og prest få kunnskap og ferdigheter som gjør deg skikket til å bidra til utvikling og fornyelse av kirken. Med forankring i teologien vil du ha kompetanse til å møte utfordringer i et samfunn som på komplekse måter samtidig er flerreligiøst og sekulært.

Profesjonsstudiet i teologi gir høy kompetanse på teksttolkning med særlig vekt på bibeltekster og andre kristne kilder. Som profesjonsstudent vil du lære å håndtere etiske, filosofiske og teologiske problemstillinger som har preget samfunnet opp gjennom historien og som vil prege morgendagens samfunn. Profesjonsstudiet lar deg utvikle ferdigheter som formidler, samtalepartner og leder. Studiet veksler mellom refleksjon, analyse og praksis. Det setter deg i stand til å være en kreativ, konstruktiv og kritisk deltaker i kirken.

Studiet består av fem hovedelementer. Disse representerer hvert sitt fagområde: Det gamle testamente, Det nye testamente, kirkehistorie, systematisk teologi og praktisk teologi. Sammen med disse vil du også møte andre fagområder som historie, litteraturvitenskap, filosofi og samfunnsfag, religionsvitenskap og interreligiøse studier. Profesjonsstudiet i teologi er et 6-årig profesjonsrettet studieprogram. Den praktisk-teologiske utdannelsen er integrert i studieløpet, og du vil møte arbeidshverdagen som prest gjennom praksisperioder. Det legges stor vekt på at du skal bruke det du lærer i praksis.

De teologiske fagene gir deg rom til fordypning både i kristendommens opprinnelse og utvikling, og i dens egenart og ytringsformer i vår egen tid. Du vil tilegne deg ferdigheter til å tolke den kristne overlevering i tekst og historie og den kristne tro i dagens mangfoldige kultur og samfunn. Studiet vil også gi deg redskaper til å møte mennesker i ulike livssituasjoner.

Programmet er i første rekke siktet inn på prestetjeneste i Den norske kirke, kirke, men studiet er også relevant for preste- og pastortjeneste innenfor andre kristne trossamfunn. Samtidig vil studiet gi deg kunnskaper som gjør deg ettertraktet i mange andre jobber. Profesjonsstudiet er ikke konfesjonsbundet.

Studiemiljø

Studentene på programmet er meget aktive og engasjerte, og det er tett kontakt mellom studenter og lærere. Vi arrangerer ekskursjoner og seminarer som del av undervisningen, og studentutvalget på fakultetet arrangerer også fester, foredrag, debatter og andre faglige og sosiale arrangementer. Som ny student hos oss vil du få tilbud om å bli med i en faddergruppe, og den første uken fyller vi opp med turer, grilling, foredrag og kurs for å gi deg en pangstart på studiet.

Studier i utlandet

Programmet har utvekslingsavtaler med teologiske institusjoner over hele verden. Et av de mest populære landene for teologistudentene har vært Sør-Afrika. Flere av studentene har blogget mens de har vært på utveksling, her kan du lese mer om hvordan det er å være utvekslingsstudent.  Du kan også lese mer om studieopphold i utlandet her.

Videre studier og jobb

Når du er ferdig med det 6-årige programmet vil du være kvalifisert til prestetjeneste i Den norske kirke. Studiet gjør deg også kvalifisert til å ta en doktorgrad (ph.d.) i teologi. For øvrig er det mange med teologisk utdanning som arbeider innenfor media, kultursektor, kirkelige og ideelle organisasjoner, reklamebransjen, HR, næringsliv og offentlig sektor. Les mer om videre studier og jobb.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. des. 2020 15:33