Jobb og videre studier

Programmet kvalifiserer for prestetjeneste i Den norske kirke og er i tillegg relevant for preste- og pastor tjeneste i andre kirker og trossamfunn. Det tar også sikte på å bidra med teologisk ekspertise med relevans for ideelle og frivillige organisasjoner, medier, utdanningssektor (inkl. forskning), kultursektor og det private næringsliv.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. juni 2012 11:49