English version of this page

Registrering, frister og studentkort

Studentbevis og studentkort

Du dokumenterer at du er student enten med mobil-appen Studentbevis eller med semesterkvittering og studentkort.

Semesterets varighet

  • Vår 2022: 3. januar–17. juni
  • Høst 2022: 15. august–21. desember

Medisin, odontologi, klinisk ernæring og profesjonsstudiet i psykologi har andre datoer for høst og vår.

Godkjenning av utdanning

Studert før? Du kan søke om å få godkjent tidligere utdanning, både fra Norge og utlandet, i programmet ditt.

Bekreftelser

I de fleste tilfeller der du trenger bekreftelse kan du bruke ting du allerede har: Semesterkvittering, karakterutskrift, vedtaksbrev...

Personopplysninger

Husk å oppdatere navn, adresse eller fødselsnummer.

Slutte på studieprogrammet

Hvis du har du bestemt deg for å slutte på studieprogrammet må du gi beskjed til UiO.