English version of this page

eValg – elektronisk stemmegivning

Hva er eValg?

  • UiOs løsning for elektronisk stemmegiving ved valg
  • brukes både på UiO og av andre, blant annet UiT, UiB og UiS
  • eValg er en tjeneste som kan tas i bruk av universiteter og andre institusjoner i sektoren. Mer om IT-tjenester som kan bestilles fra USIT/UiO.

Ta i bruk

Logg på evalg.uio.no for å avgi din stemme.

Om du ønsker å ta i bruk eValg til et valg du skal gjennomføre, se siden Arrangere valg.

Noen valg må gjennomføres i gammel løsning. Gå til valg2.uio.no for disse valgene.

eValg3

Løysinga som er i bruk på evalg.uio.no, er eValg3. Den gamle løysinga er flytta til valg2.uio.no, for meir spesielle val.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp med eValg, men er usikker på hvem du skal kontakte? 

USIT tilbyr drift av eValg for andre i UH-sektoren

Tjenesten som kan bestilles er den samme stabile og brukervennlige tjenesten som tilbys på UiO.