English version of this page

eValg – elektronisk stemmegivning

Hva er eValg?

  • UiOs løsning for elektronisk stemmegiving ved valg
  • brukes både på UiO og av andre, blant annet UiT, UiB og UiS
  • eValg er en tjeneste som kan tas i bruk av universiteter og andre institusjoner i sektoren. Mer om IT-tjenester som kan bestilles fra USIT/UiO.

Ta i bruk

Logg på valg.uio.no for å avgi din stemme.

Om du ønsker å ta i bruk eValg til et valg du skal gjennomføre, se siden Arrangere valg.

Pilot-valg

Har du fått beskjed om at valget du skal stemme i, skal gjøres i en pilot? Gå til valget på valg-pilot.uio.no.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp med eValg, men er usikker på hvem du skal kontakte? 

USIT tilbyr drift av eValg for andre i UH-sektoren

Tjenesten som kan bestilles er den samme stabile og brukervennlige tjenesten som tilbys på UiO.