Brukeradministrasjon

Administrering av brukarar ved UiO skjer i brukaradministrasjonssystemet (BAS) Cerebrum og i overensstemmelse med rutiner og retningslinjer for lokal IT og PC-vakter. Verktøya bofh og  Brukerinfo brukes i kommunikasjonen med Cerebrum.

Brukeradministrasjon omfatter:

  • Administrasjon og vedlikehold av brukarar
  • Administrasjon og vedlikehold av grupper
  • Studentautomatikk

Brukeradministrasjon utføres av lokale IT-ansvarlige ved UiO.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?