Hjelp og veiledning

Du må skifte passord minimum én gang i året. Du får en påminnelse på e-post når du må skifte passord. Det kan ta noe tid før det nye passordet virker overalt. Det kan derfor være lurt å skifte passord på slutten av dagen.

Merk: Fra 19. mars har vi midlertidig forlenget fristen for passordbytte fra 12 til 14 måneder. Dette er for å dempe pågangen på supportressursene. Har du fått varsel om passordbytte den siste måneden kan du velge å ignorere denne, da du vil få nytt varsel etter 13 måneder.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det nokre begrensingar i kven som kan benytte seg av "gløymt passord"-tenesta.

For å unngå at Passordtjenester kan utnyttast for å hente ut informasjon om brukarkontoar, vil du dessverre få lite informasjon om kvifor du ikkje får brukt "gløymt passord"-tenesta, og må eventuelt kontakte IT-support.