Hjelp og veiledning

Du må skifte passord minimum én gang i året. Du får en påminnelse på e-post når du må skifte passord. Det kan ta noe tid før det nye passordet virker overalt. Det kan derfor være lurt å skifte passord på slutten av dagen. 

Har du gløymt passordet ditt, kan du lage deg eit nytt ved å gå til Passordtjenester. Merk deg at du må ha registrert mobilnummeret ditt i StudentWeb, eller vere registrert med mobilnummer i UiO sitt personalsystem.

Om du har gløymt kva ditt brukarnamn ved UiO er, kan du gå til Passordtjenester og hente det ut.

Vel eit passord ingen klarer å gjette.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det nokre begrensingar i kven som kan benytte seg av "gløymt passord"-tenesta.

For å unngå at Passordtjenester kan utnyttast for å hente ut informasjon om brukarkontoar, vil du dessverre få lite informasjon om kvifor du ikkje får brukt "gløymt passord"-tenesta, og må eventuelt kontakte IT-support.