Hjelp og veiledning

Du må bytte passord minimum én gang i året. Du får en påminnelse på e-post når du må skifte passord. Det kan ta noe tid før det nye passordet virker overalt. Det kan derfor være lurt å skifte passord på slutten av dagen.

Merk: Fra 19. mars 2020 har vi midlertidig forlenget fristen for passordbytte fra 12 til 14 måneder. Dette er for å dempe pågangen på supportressursene.