Beregning av kompleksitet i passord på UiO

Passordet må være av kompleksitet på over 32 poeng.

Kompleksiteten av et passord måles i poeng. Poengsummen et passord vil få er avhengig av bl.a. lengde og antall tegngrupper som er representert i passordet.

Poengsummen beregnes ved hjelp av følgende algoritme:

  • 4 poeng for det første tegnet i passordet
  • 2 poeng for hvert av de neste syv tegn
  • Hvert tegn fra tegn 9 til og med tegn 20 får 1.5 poeng
  • Hvert tegn etter tegn 20 får 1 poeng
  • 6 poeng bonus hvis passordet inneholder tegn av minst tre av de fire tegngruppene (store bokstaver, små bokstaver, tall og spesialtegn)
  • 8 poeng (total) bonus dersom passordet inneholder minst to tegn for hver av de tre tegngruppene beskrevet over

Du  velger selv om du vil benytte seg av passord eller passordfrase, altså om du bruker ett ord eller en setning som inneholder mellomrom eller andre spesialtegn (som f.eks bindestrek).

  • Passordet kan ikke være likt et tidligere passord.
  • Passordet kan ikke inneholde navnet eller brukernavnet ditt.
  • Passordet kan ikke inneholde tegn som ikke er en del av ISO 8859-1-kodestandarden.
  • Passordet kan ikke være på over 127 tegn, fordi Active Directory ikke støtter lenger passord.
Publisert 9. mars 2017 10:49 - Sist endret 13. feb. 2019 14:45