English version of this page

Lister i Teams

Lister (Lists) er en applikasjon i MS 365 som er integrert med Teams. Applikasjonen er også tilgjengelig for iOS og Android.

Lists er for deg og din gruppe om dere har mange små oppgaver dere må huske på, og lar deg organisere hendelser, problemløsning og ressurser bedre. 

Lists kommer med mange ferdige maler så du kommer raskt i gang. Listene kan kobles til kanaler i Teams, slik at dere enkelt kan jobbe sammen i sanntid med samtaler og lister side om side. 

Ta i bruk Lists med Teams

 1. Gå til det teamet du vil bruke Lists i. I fanen med Posts og Files, klikker du på pluss-tegnet.

  Skjermbilde av Teams - Legg til applikasjon
 2.  Fra App Store velger du applikasjonen Lists.

  Skjermbilde av Teams App Store med applikasjonen Lists markert
 3. Klikk Save.

  Skjermbilde av Legge til Lists til Teams (Save-knapp)
 4. Velg mellom Create a list eller Add an existing list.

  Skjermbilde av Teams: Opprett en liste eller bruk en eksisterende
 5. Du kan opprette en ny Blank list, From Excel eller From existing... . Vi anbefaler å bruke en av de mange predefinerte malene som kommer i Lists, som f.eks. Employee onboarding, Work progress tracker eller Incidents.

  Skjermbilde av tilgjengelige i maler i Lists
 6. Klikk Use template.

  Skjermbilde av listen Work Progress Tracker I Teams - bruk malen
 7. Gå listen et passende navn, beskrivelse, farge og ikon, og avslutt med Create.

  Skjermbilde av Teams hvor en gir listen et passende navn og beskrivelse

   
Publisert 1. juli 2021 12:27 - Sist endret 14. sep. 2021 11:31