English version of this page

Workspace One og Intelligent Hub (tidligere Mobilt arbeidsrom)

Hva er Workspace One?

  • Obligatorisk drifts- og sikkerhetsopplegg for alle UiO-eide enheter med iOS, iPadOS, macOS og Android. Alle slike enheter leveres forhåndsoppsatt fra leverandør slik at de automatisk innrulleres i denne drifts- og sikkerhetsløsningen.
  • Med Workspace One Intelligent Hub blir appene på enheten delt i to faner, én for bruk til arbeidsreleterte aktiviteter og én til bruk utenom arbeidssituasjonen. For å overholde UiOs retningslinjer for sikkerhet, må all arbeidsrelatert aktivitet (lese e-post, åpne vedlegg osv) utføres med appene på Arbeid-fanen (Work-fanen).
  • Gir automatisk oppsett av e-post og trådløsnett, samt enkel tilgang til programvare og mulighet for fjernsletting av innholdet om enheten blir borte eller stjålet. 

Ta i bruk

Tjenesten benyttes på UiO-eide enheter.

Kom i gang med mobilt arbeidsrom

For IT-personell:
Gå til Driftsdokumentasjon 

Intelligent hub-logo

 

Obligatorisk innmelding for Android-enheter

I november 2022 blir innmelding i Workspace One obligatorisk også for mobiltelefoner med Android som er kjøpt inn tidligere. Fra november 2022 må UiO-eide telefoner og nettbrett som ikke er i Workspace One, meldes inn ved å følge denne veiledningen.

Hjelp og veiledninger

Søk veiledning

Søk i veiledningene