English version of this page

Lagring av gule data på privat maskin

På private maskiner kan du ikke lagre alle typer UiO-relaterte data. Du kan IKKE lagre røde data, og IKKE lagre svarte data.

Gule data, altså «intern», kan lagres hvis maskinen og bruken av maskinen oppfyller visse krav.  

Du kan oppbevare gule data på privat datamaskin hvis:

1. ...det er snakk om små mengder gule data

Man skal kun oppbevare de dataene man jobber med i øyeblikket, og ikke oppbevare og lagre store mengder data på lengre sikt.

2. ...du ikke synkroniserer mye gule data automatisk

Bilde fra: RRZEicons

Du har altså ikke lov til å jevnlig eller automatisk synkronisere over store mapper med data.  Kun de dataene som det er behov for, skal befinne seg lokalt på din maskin. Dette er en vurdering den enkelte student eller ansatte må gjøre. UiO ønsker ikke at data kommer på avveie, og alle må bidra til å begrense omfanget dersom det skulle skje.

3. ...dataene bare kan brukes av deg

Andre brukere av maskinen skal ikke ha tilgang til dataene. Familie og venner som låner maskinen skal ha egne kontoer.

4. ...datamaskinen din er tilstrekkelig sikret

  1. Automatisk sikkerhetspatching skal være skrudd på.
  2. Du skal bruke automatisk skjermlås, slik at ingen kan bruke maskinen hvis du forlater den mens du er logget inn.
  3. Passordene for deg selv og eventuelle administratorbrukere skal være gode, og byttes jevnlig.
  4. Vi anbefaler at harddisken er kryptert, og at maskinen skrus helt av under transport. Moderne maskiner har gode løsninger for dette.

5. ...din bruk av maskinen er tilstrekkelig sikret

  1. Du skal utvise forsiktighet og skepsis til lenker i e-post og på ukjente nettsider.
  2. Du skal være forsiktig med bruk av ukjente trådløsnett, spesielt på reise.
  3. Du skal kjenne maskinen og hvordan den oppfører seg. Vit hvilke programmer du har installert.
  4. Ikke installer flere programmer og apper enn du trenger.
  5. Vit hvilke programmer som kan tenkes å kopiere mapper og filer til ulike private backup- eller skyløsninger, og sørg for at mappene med UiO-data ikke havner hos f. eks. Adobe, Google Music, Apple eller Get sin backupløsning.
Publisert 16. aug. 2018 15:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:43