Avhending og gjenbruk av lagringsmedia og annet utstyr

Innledning

Lagringsmedia og enheter innholdende lagringsenheter som f.eks. klientmaskiner, servere, skriver mm. som skal avhendes eller gjenbrukes skal sikres mot at lagret informasjon kommer på avveie.

Sikringen skal utføres på en slik måte at sannsynligheten for at data kan rekonstrueres er meget liten. For enheter som innholder eller kan inneholde svært sensitive opplysninger så bør lagringsenheten destrueres.

Sletting – evt. destruering – av lagringsmedia skal utføres av den avgivende part. Eneste unntak er hvis det finnes skriftlige avtaler med mottaker sikrer at disse destruerer data forsvarlig, f. eks. ved returordninger hos enkelte leverandører.

Avhending av backupmedia

Backupmedia skal normalt sett ikke gjenbrukes. Backupmedia som er slitt eller ikke lenger i bruk samles opp til destruering.

Levering skjer til ITI ved USIT.

Avhending av klientmaskiner

Ved avhending eller gjenbruk  av klientmaskiner så skal man følge rutine for avhending.

Merk: det finnes egne retningslinjer om ansatte skal overta gammelt IT-utstyr eller mobiltelefoner. «Fordel ved erverv av datautstyr og mobiltelefon brukt i arbeidsforhold»

Avhending av servere

Ved avhending eller gjenbruk skal alle interne harddisker slettes. De skal slettes med minimum en gangs overskriving med en metode som sikrer at alle blokker på lagringsmediumet blir skrevet over. Dette betyr at enkel formatering av lagringsmedium ikke er tilstrekkelig. Alternativt kan lagringsenheter skrues ut og samles opp til destruering.

Levering skjer til ITI ved USIT.

Avhending skrivere

Skrivere som inneholder lagringsenheter og som kan tenkes å inneholde sensitiv informasjon skal som minimum slettes fra menyen på skriveren. Alternativt skal lagringsenehter skrues ut og destrueres.

Avhending av nettverksutstyr

Nettverksutstyr innholder ofte en eller annen form for lagringsmedia for å holde på konfigurasjonen. Disse må slettes før utstyret avhendes eller omdisponeres.

Slik sletting skal foregå i det utstyret kobles ned, før det settes på evt. lager.

Ved spørsmål kontakt usit-nett@rt.uio.no.

Annet

Andre lagringsmedier som ønskes destruert kan leveres GD ved USIT.

Publisert 2. apr. 2017 20:30 - Sist endret 24. sep. 2020 14:08