40-gruppe - Økonomisk analyse (40-ØK-ANALYSE)

Om emnegruppen

40-gruppen i økonomisk analyse tilbys til studenter på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi som ønsker å fordype seg i samfunnsøkonomi utover den obligatoriske fordypningen i programmet.

40-gruppen i økonomisk analyse vil være nyttig dersom en etter avlagt bachelorgrad ønsker å gå inn i jobber der en først og fremst skal arbeide med ren samfunnsøkonomi. Å velge økonomisk analyse vil også gi forkunnskaper som gjør det mulig å oppnå større samlet fordypning i samfunnsøkonomi i løpet av et etterfølgende toårig masterprogram i samfunnsøkonomi.

40-gruppen består av to obligatoriske og to valgfrie emner.

*Økonomisk institutt vil gjøre deg oppmerksom på at ECON2200 (20 studiepoeng) skal nedlegges, siste eksamen er våren 2018. To nye ECON-emner (10 studiepoeng per emne) skal erstatte ECON2200, og begge emner skal undervises første gang våren 2018. Dette vil bli oppdatert i løpet av høsten 2017.

Emner i emnegruppen

To obligatoriske emner (20 studiepoeng)

De to obligatoriske emnene er:

To valgfrie emner (20 studiepoeng)

Som valgfrie ECON-emner kan du velge blant emner på både 1000 og 3000-nivå. Legg merke til at ikke alle emnene tilbys regelmessig. 1000-emnene krever ingen forkunnskaper og kan derfor tas tidlig i studiet, f.eks. i 2. semester. For å kunne ta 3000-emnene kreves det at du har bestått ECON2200 - Matematikk 1/Mikro 1 (MM1).

Du velger to av følgende emner:

Studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi før 2014 kan også velge ECON3150 - Introductory Econometrics som et av de to valgfrie emnene i denne 40-gruppen.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger