IDE2048 – Kritikk og utopi: Fordypning i opplysningstidens tenkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg utvalgte temaer i europeisk tenkning fra slutten av 1600-tallet fram til tiden rundt den franske revolusjon i 1789. Vi leser en rekke sentrale primærtekster fra perioden, mens sekundærlitteraturen bidrar til å plassere tekstene og deres forfattere innenfor datidens europeiske kultur, med fokus på den mangefasetterte europeiske opplysningsbevegelsen.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du:

  • god kunnskap om opplysningstiden
  • ferdighet i å vurdere og formidle sentrale trekk ved den europeiske opplysningsbevegelsen
  • innsikt i sentrale forskjeller mellom de ulike nasjonale tradisjoner (særlig engelsk, tysk og fransk opplysning)
  • forståelse av hvordan de ulike tenkere posisjonerer seg og skiller seg fra hverandre
  • innsikt i alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger av opplysningstiden
  • evne til å lese og forstå relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må kunne lese tekster på skandinaviske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som:

  • forelesninger/seminarer, tilsammen 14 dobbelttimer

Undervisningsformen krever aktiv deltagelse av deg som student, gjennom innlegg, diskusjon og spørsmål. Vi forventer at du møter forberedt til undervisningen.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • muntlig fremlegg i seminarundervisningen

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Eksamensformen i dette emnet er:

  • hjemmeeksamen over 3 arbeidsdager (mandag-torsdag) ved semesterets slutt

Hjemmeeksamen leveres ut og inn i Canvas.

Omfang: 7-9 sider. Evt. bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sideantallet. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2018

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)