Geologi og geografi (bachelor)

Hvordan kan vi mennesker best leve på og dra nytte av en planet i stadig endring? Her kan du kombinere de virkelig store linjene om planeten vår med nyttig og konkret kunnskap om naturressurser, landskapet, naturfarer, og samspillet mellom mennesker og naturen på kloden.

Hva kan du jobbe med?

  • media-sehatzadeh_vortex Berger deg fra storflommen 10. juli 2017 14:40

    I jobben som hydrolog i Multiconsult er Media Sehatzadeh med på å sikre og regulere demninger både i Norge og i utlandet.

  • SiriLajordGEO Flight Planning & Operations Engineer 4. juli 2017 16:40

    Siri Lajord ble ferdig med hovedfag våren 2005, og er Cand. Scient. i geomatikk (naturgeografi). Studiet er lagt om siden, og nå får man en mastergrad istedenfor. Forskjellen er at det nå på forhånd er mer bestemt hvilke kurs man skal ta, og den avsluttende oppgaven er kortere.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Studiestart

22 aug.
23 aug.
12:15, Vilhelm Bjerknes' hus