Studiekvalitet

Kvalitetssystemet ved SV-fakultetet

I tråd med Kvalitetssystemet ved UiO er alle studieprogrammer og emner pålagt felles rammer for kvalitetssikringsarbeid og systematisering av evalueringsrutiner. Hensikten med disse rutinene er å identifisere indikatorer på manglende eller god kvalitet, og er et ledd i et kontinuerlig arbeid med å sikre og forbedre kvaliteten på studietilbudet.

 

Som student vil du derfor bli bedt om å delta i flere forskjellige evalueringer gjennom din studietid. Det kan for eksempel dreie seg om deltakelse i spørreundersøkelser, tilbakemeldinger til emneansvarlige eller deltakelse i fokusgrupper, både på ditt studieprogram og på de enkelte emner som inngår i studieløpet ditt.

 

Studieprogrammet lager årlig en rapport om studiekvalitet for foregående studieår der blant annet gjennomføringsdata og resultater fra studentevaluering inngår i datamaterialet. Tiltak for videre arbeid med studiekvalitet skal være en del av rapporten.

 

Med jevne mellomrom, og minst hvert 4. år eller ved tegn på kvalitetssvikt, vil det bli gjennomført en periodisk evaluering av programmet som helhet. I dette arbeidet er dine tilbakemeldinger som student av stor betydning.

Rapporter fra evalueringer

Studentevaluering av masterprogrammet 2017/2018

Programgjennomgang 2016-2017

Programgjennomgang 2015-2016

Egenevaluering 2014-2015

Studentevaluering av masterprogrammet 2013/2014

Studentevaluering av masterprogrammet 2012/2013

Studentevaluering av masterprogrammet 2011

Studentevaluering av masterprogrammet 2010/2011

Tilsynssensorrapport 2012/2013

Tilsynssensorrapport 2011/2012

Tilsynssensorrapport 2010/2011

Evaluering av emner

Evaluering av SOS4510 - vår 2018

Evaluering av SOS4020 - vår 2018

Evaluering av SOS4020 - vår 2017

Evaluering av SOS4020 - vår 2016

Evaluering av SOS4020 - vår 2012

Evaluering av SOS4010 - høst 2012

Publisert 8. juli 2015 13:29 - Sist endret 29. mai 2018 11:05