Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert)

Er du ansatt som lærer, avdelingsleder eller rektor i skolen? Arbeider du med utdanning på kommunalt eller statlig plan? Master i utdanningsledelse er et deltidsstudium som kvalifiserer deg for ledelses- og utviklingsoppgaver i utdanningssektoren.