English version of this page

Nettskjema

 

 
 
 

Nettskjema er en tjeneste for å gjennomføre datainnsamling på nett.

Sikkerhet for respondent og skjemaeier er i fokus.

Tjenesten er egnet for alt fra enkle spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver, til forskningsrettede prosesser med mulighet for innsamling av sensitive persondata med levering til TSD.

Nettskjema inngår også som et bærende element i USIT sin satsing på utvikling av mobilapper for ulike typer datainnsamling.

 
 
 

Hvem kontakter jeg?

Ønsker du å motta nyheter om Nettskjema?