English version of this page

Parkering for ansatte

Ansatte må ha A-oblat for å parkere på UiOs parkeringsplasser. Oblat for 2017 gjelder de første månedene av 2019, frem til ny ordning trer i kraft.

Hvem gjelder A-oblat for?

 • A-oblat gjelder for ansatte ved UiO og SiO og er gyldig i to år. Alle personer som mottar lønn fra UiO regnes som ansatt. Timelærere skal således bruke A-oblat ved parkering på UiO.
 • Emeriti som fortsatt er aktive ved UiO, får parkeringstillatelse som ansatt.
 • Biler med A-oblat kan parkere på A-plassene.

Merk at oblat for 2017 også gjelder de første månedene av 2019, frem til ny ordning trer i kraft.

Bestill parkeringsoblat

Parkering for entreprenører, håndverkere, servicefirmaer

 • Parkeringskort merket med "E" benyttes for entreprenører, håndverkere, servicefirmaer o. l. som skal utføre arbeid på universitetets område.
 • E-kort fås hos områdekontoret i det aktuelle driftsområdet, eller hos Budsentralen i underetasjen i Lucy Smiths hus.
 • Varigheten skal ikke være ut over 3 måneder.
 • Biler med E-kort kan parkere på A-, E- og S-plasser.

Parkering for andre besøkende

Får du besøkende til UiO, kan vedkommende få et B-kort. Besøket skal være av kort varighet, eksempelvis 1-2 dager. Maksimal gyldighet på B-kort er en uke. Det er vertsenheten som utsteder kortet, og varighet og besøktsted angis på kortet.

Biler med B-kort kan parkere på ansatt-, reservert-  og studentplassene, det vil si plasser merket med A, R eller S.

Enhetene kan bestille besøkskort hos Budsentralen i underetasjen i Lucy Smiths hus.

Parkeringsområdene

Se parkeringsinformasjon for de ulike områdene på UiO

Hva betyr skiltene?

 • A-plasser kan benyttes av biler med A-oblat, R-oblat, E-kort og B-kort.
 • S-plasser kan benyttes av biler med S-oblat, R-oblat, E-kort og B-kort.
 • R-plasser kan benyttes av biler med R-oblat og B-kort.
 • Handicap-plasser er forbeholdt biler med kommunal parkeringstillatelse for funksjonshemmede.

Alt om parkering ved UiO

Se også: Parkering ved UiO

Publisert 16. okt. 2017 11:15 - Sist endret 11. des. 2018 12:37