English version of this page

Parkering ved UiO

Alle som parkerer på UiO må registrere seg i parkeringsappen Apcoa Flow, på Apcoas heimeside eller bruke betalingsautomat. Makstid for parkering er 48 timar.

Registrering og fornying

Tilsette og studentar som parkerer på UiO må registrere seg i parkeringsappen Apcoa Flow eller på Apcoas heimeside (apcoa.no). Løyvet gjeld i eitt år og må fornyast same stad.

Tilsett

Tilsette med parkeringsløyve kan parkere på plassar merka A.
​​​​​​​Slik aktiverer du parkeringsløyvet.

Student

Studentar med parkeringsløyve kan parkere på plassar merka S.
Slik aktiverer du parkeringsløyvet.

Gjestar

Gjestar kan parkere på plassar med betalingsautomat. 

Parkere på HC-plass

HC-ikonPlassar med handikap-symbol gjeld for deg som har HC-kort frå kommunen.

Lade elbil

elbil-ikonSjå kor du finn ladestasjonar for elbiler og korleis du brukar plassane.

Parkere sykkel og MC

Motorsykkel-ikonFinn parkering til sykkelen din.

Parkeringsplassar

Oversikt over parkeringsplassar for tilsette og besøkande.

    Betale eller klage på bot

    Reglar for feilparkering og bøter.

    Inntaua bil?

    Har du spørsmål om inntaua bilar på parkeringsplassane på UiO, kontakt Apcoa Parking, tlf. 22 05 75 00 heile døgnet.

    Spørsmål om parkeringsløysinga? Send oss epost.