English version of this page

Parkering ved UiO

Du må ha gyldig parkeringsbevis som oblat, parkeringskort eller billett frå betalingsautomat for å parkere på UiO. Reglementet gjeld i tida frå kl. 8-16 mandag til fredag. Makstid: 48 timar.

Student

Som student kan du få studentoblat og parkere på plassar merka S.

Gjest

Gjestar kan parkere på plassar med betalingsautomat.

Ansatt

Ansatte må ha oblat for å kunne parkere.

Parkere på HC-plass

HC-ikonPlassar med handikap-symbol gjeld for deg som har HC-kort frå kommunen.

Lade elbil

elbil-ikonSjå kvar du finn ladestasjonar for elbilar og korleis du brukar plassane.

Parkere sykkel og MC

Motorsykkel-ikonFinn parkering til sykkelen din.

Betale eller klage på bot

Reglar for feilparkering og bøter.

Inntaua bil?

Har du spørsmål om inntaua bilar på parkeringsplassane på UiO, kontakt EuroPark AS, tlf. 815 32 132, heile døgnet.