English version of this page

Parkeringsplassar på UiO

Oversikt over parkeringsplassar for tilsette og besøkande. Studentparkering finst bak Frederikkebygningen og nedanfor Geologibygningen. 

Blindern

UiO anbefaler gjestar, studentar og tilsette å sykle, gå eller reise med T-bane, trikk og buss.

Blindern parkeringskart
Kart over parkeringsplassar på Blindern. A = parkering for tilsette. S = parkering for studentar. B = Betalt parkering. EL = Plassar for elbil. Det finst nokre reserverte plassar for besøkande samt personar som er tildelt R-fordel. Studentparkeringa (S) har plassar for betaling.

Sentrum

Tilsette:

 • Nokre få plassar i bakgården til Frederiks gate 3. 
 • Nokre få plassar i bakgården til St. Olavs gate 29.
 • Parkeringsplassen bak Historisk museum.

Studentar:

Det finst ingen UiO-studentparkeringsplassar i sentrum. 

  Tøyen: Naturhistorisk museum

  Køyring og parkering i Botanisk hage er forbode.

  Tøyen parkeringskart
  A = parkering for tilsette med A-fordel. P = offentleg parkering for gjestar. EL = Parkering med EL-lader. HC = Parkering for bevegelseshemma. R= Reservert parkering for de med R-fordel.

  Gaustad: Forskningsparken

  NB! Alle gjesteparkeringsplassane ved Kristen Nygaards hus høyrer til Norsk Regnesentral. 

  Parkere med parkeringsløyve fra UiO

  Parkering utan parkeringsløyve

  • Om du må parkere ei kortare stund rett ved Kristen Nygaards hus på grunn av tungt verktøy, maskiner e.l., eller berre for å levere noko, snakk med USITs ekspedisjon, så freistar vi å låne ein plass av Norsk Regnesentral.
  • Om du eller gjestane dine ikkje har parkeringsløyve, kan du betale parkering i parkeringshuset til Forskningsparken eller Rikshospitalet.

  Parkeringskart for USIT

  Gaustad: Domus Medica og Domus Odontologica

  Parkeringshus i Ole-Johan Dahls hus og Domus Medica tilbygg

  Parkering for elbilar

  Det er ladeplassar for elbilar i parkeringshuset til Domus Medica tilbygg, i parkeringshuset til Ole-Johan Dahls hus og på parkeringsplassen bak Gaustadalléen 30.

  Plassane skal berre nyttast av skilta elbilar under lading og er ikkje meint som reserverte p-plassar for elbilar. Gyldig parkeringsløyve er påkrevd. Plassane gjeld ikkje for hybridbilar.

  Feilparkering

  Feilparkerte bilar og bilar utan gyldig parkeringsløyve kan få kontrollgebyr. Gebyrbeløpet er fastsatt i parkeringsforskrifta av 1.1.2017 og vert innkrevd av Apcoa A/S (apcoasupport.no).

  Gaustad: Harald Schjelderups hus

  • Parkering for tilsette: Ved enden av Forskingsveien 3a.

  • Gjesteparkering: Mot betaling i Forskningsveien eller ta kontakt med avdelinga for å få gjestekort til å parkere på A-plassane.
  • Det er ingen eigne parkeringsplasser for studentar i Forskningsveien.

  Gaustad: Rikshospitalet

  For å få tilgang til ansattparkering ved Oslo universitetssykehus (OUS) må du ta kontakt med oss@ous-hf.no eller parkering@ous-hf.no. Da får du tilsendt lenke til parkeringsløysinga.

  • Eksternt tilsette følgjer same prosedyre som tilsette når det gjeld registrering og betaling. Det er eigne retningslinjer for kven som kan nytta seg av denne løysinga.
  • Registrer kva periode du ønsker å parkera og hugs å kontrollera dato for oppstart. Du viderekobles til betalingsløysing basert på forskuddsbetaling.
  • Du vil bli varsla om utløp av eksisterande avtale.
  • Du kan ta vare på den mottatte lenken på pc, men du kan òg vidaresenda han til nettbrett eller mobil slik at du kan gjera endring i registreringsnummer på fleire plattformer. Du kan endra registreringsnummer så mange gonger du ønsker.
  • Når du er registrert  treng du ikkje fysisk oblat for å parkera. Parkeringsbetjenter sjekkar om registreringsnummeret ditt er godkjent eller ikkje.

  Meir om parkering og prisar på Rikshospitalet finn du på sjukehusets eigne sider (oslo-universitetssykehus.no)

  Geitmyrsveien 69/71

  Parkeringsplass bak bygninga med 22 plassar for tilsette.

  OUS for IMB og Klinmed

  For å få tilgang til ansattparkering ved Oslo universitetssykehus (OUS) må du ta kontakt med oss@ous-hf.no eller parkering@ous-hf.no. Da får du tilsendt lenke til parkeringsløysinga.

  • Eksternt tilsette følgjer same prosedyre som tilsette når det gjeld registrering og betaling. Det er eigne retningslinjer for kven som kan nytta seg av denne løysinga.
  • Registrer kva periode du ønsker å parkera og hugs å kontrollera dato for oppstart. Du viderekobles til betalingsløysing basert på forskuddsbetaling.
  • Du vil bli varsla om utløp av eksisterande avtale.
  • Du kan ta vare på den mottatte lenken på pc, men du kan òg vidaresenda han til nettbrett eller mobil slik at du kan gjera endring i registreringsnummer på fleire plattformer. Du kan endra registreringsnummer så mange gonger du ønsker.
  • Når du er registrert  treng du ikkje fysisk oblat for å parkera. Parkeringsbetjenter sjekkar om registreringsnummeret ditt er godkjent eller ikkje.

  Meir om parkering og prisar ved OUS finn du på sjukehusets eigne sider (oslo-universitetssykehus.no)

  Frederik Holsts hus og Stjerneblokka, Lille Ullevål (Institutt for helse og samfunn)

  • Tilsettparkering langs gjerdet ved Frederik Holsts hus for dei som har registrert fordelsparkering gruppe A.
  • Gjesteparkering: Den fjerde plassen nærast stabburet er reservert til gjestar. Du kan reservere plassen i resepsjonen i Frederik Holsts hus for timane gjesten skal besøke instituttet. 

  • Betalt parkering: På delar av Nedre Ullevåls vei, inkludert området framfor Nedre Ullevål 11 kan du betale med app. Det er òg nokre betalte plassar framfor hovudinngongen ved Frederik Holsts hus.

   

   

  Publisert 26. nov. 2019 15:36 - Sist endra 22. juni 2022 08:54