English version of this page

Prosedyre for databriller

Formål

Prosedyren skal sikre at arbeidstakere som arbeider foran dataskjerm skal få dekket utgifter til synsundersøkelse, og om de har behov for databriller skal de få dekket det.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for alle enheter ved UiO med dataarbeidsplasser.

Ansvar

Leder har ansvar for at det gjøres en arbeidsplassgjennomgang før eventuell anskaffelse av databriller. Ansatt har ansvar for å kontakte leder for arbeidsplassgjennomgang. Ansatt har ansvar for å bruke signert skjema for anskaffelse av databriller (word) hos optiker, og ved krav om utgiftsrefusjon.

Fremgangsmåte

 • Ansatte som opplever behov for databrille skal kontakte sin leder.
 • Leder skal gjøre en arbeidsplassgjennomgang sammen med ansatt, fylle ut og signere skjema for anskaffelse av databriller. Ved behov kan leder bestille bistand fra bedriftsfysioterapeut.
 • Den ansatte velger selv optiker og skal ta med utfylt og signert skjema til optikeren. Vurdering av behov for databrille skal foretas av optiker.
 • Innkjøp og utgiftsrefusjon skal gjøres som beskrevet i skjemaet. Beløpsgrenser ligger i skjemaet.
 • Ødelegges en databrille på arbeidsstedet, erstattes den i sin helhet av UiO.
 • Databrillen kan fornyes når den er utslitt, eller den ansatte har behov for endret styrke på glassene.

Arkivering

Ferdig utfylt skjema for databriller skal registreres som vedlegg til krav om utgiftsrefusjon i selvbetjeningsportalen av den ansatte.

Referanser

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 01.10.2013
 • Utgave: 2
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-47
Publisert 2. juli 2012 13:55 - Sist endret 8. nov. 2022 13:06