English version of this page

Prosedyre for hjertestarter

Formål

Prosedyren skal sikre at det gis opplæring i hjerte- lungeredning og at hjertestartere gjøres tilgjengelig, registreres, kontrolleres, vedlikeholdes og oppgraderes.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for alle enheter ved UiO som har hjertestarter.

Ansvar

Leder er ansvarlig for at avgjøres om enheten skal ha hjertestarter, og for at hjertestartere ved enheten følges opp i henhold til denne prosedyren.

Fremgangsmåte

Plassering av hjertestarter bør være et fast sentralt sted, skiltet og lett tilgjengelig.

Leder skal sørge for at opplæring i bruk av hjertestarter er gjennomført som beskrevet i prosedyre for HMS-opplæring.

Leder skal sørge for at det foreligger lokal prosedyre som sikrer at hjertestarteren kontrolleres, vedlikeholdes og oppgraderes i henhold til leverandørens anbefalinger.

Rapportering

Leder skal sørge for at hjertestarteren registreres i Hjertestarterregisteret (113.no). Ved registrering av "Bedriftens navn" skal UiO inngå i navnet.

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Referanser

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
  • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
  • Godkjenningsdato: 19.05.2017
  • Utgave: 1
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-74
Publisert 12. mai 2017 09:21 - Sist endret 28. okt. 2019 11:15