Mal for HMS-policy

Policy for <tittel>

<Selve policyen>

Mål

<Mål for arbeidet som berøres av policyen>

Begreper

<Om det er begreper som brukes på en annen måte i denne policyen enn ellers i ledelsessystemet og det kan være tvil om hvordan begrepet brukes, kan definisjonen settes inn i den enkelte prosedyren. Denne overskriften kan utelates dersom det ikke er behov for definisjoner.>

Organisering av arbeidet

<Beskrivelse av ledelsessystemet, roller og ansvarsforhold>

Risikovurdering

<Krav til risikovurdering>

Opplæring

<Krav til opplæring>

Rapportering

<Krav til rapporteirng>

Referanser

<Referanser til lovverk eller andre kilder som er viktige for prosedyren. Denne overskriften kan utelates dersom det ikke er noen referanser.>

Dokument-ID

Utarbeidet av:

Godkjent av:

Godkjenningsdato:

Utgave:

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:

Publisert 22. mai 2017 13:07 - Sist endret 22. mai 2017 13:25