Mal for HMS-prosedyre

Prosedyre for <tittel>

Formål

<Formålet med å etablere prosedyren>

Virkeområde

<Hvem prosedyren gjelder for. F.eks alle enheter ved UiO, et faktulet, et institutt>

Ansvar

<Hvem har ansvar for hva>

Fremgangsmåte

<Hoveddelen av prosedyren, hvordan skal man arbeide; hvem gjør hva når.>

<Eventuelle underoverskrifter>

Rapportering

<Skal resultater av dette arbeidet rapporteres og i såfall til hvem og når? Denne overskriften kan utelates dersom det ikke skal rapporteres.>

Arkivering

<Beskrivelse av hvordan resultater av arbeidet denne prosedyren skal arkiveres. Denne overskriften kan utelates dersom det ikke skal arkiveres.

Definisjoner

<Om det er begreper som brukes på en annen måte i denne prosedyren enn ellers i ledelsessystemet og det kan være tvil om hvordan begrepet brukes, kan definisjonen settes inn i den enkelte prosedyren. Denne overskriften kan utelates dersom det ikke er behov for definisjoner.>

Referanser

<Referanser til lovverk eller andre kilder som er viktige for prosedyren. Denne overskriften kan utelates dersom det ikke er noen referanser.>

Dokument-ID

Utarbeidet av: <Enhet>

Godkjent av: <Leder>

Godkjenningsdato: <dato>

Utgave: <nr>

Saks- og dokumentnr. i ePhorte: <nr>

Publisert 22. mai 2017 13:07 - Sist endret 22. mai 2017 13:25