Kontakt din saksbehandler for HMS-avvik

Saksbehandleren for HMS-avvik ved din enhet kan vise deg hvordan avvik skal meldes og skal hjelpe leder med å behandle HMS-avvik.

Velg enhet:

Det humanistiske fakultet

Det juridiske fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetet: Cecil Tidemann Grosch

Institutter:

Det medisinske fakultet

Fakultetet: Elisabeth Olsen

Institutter:

Det odontologiske fakultet

Fakultetet: Leif Erling Jensen

Institutter:

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det teologiske fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Naturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum

Universitetsbiblioteket

LOS: Universitetsledelsen og støtteenheter

Andre enheter

 

Publisert 20. sep. 2016 14:25 - Sist endret 18. feb. 2020 08:34