English version of this page

Hvem kontakter du for HMS-opplæring?

HMS-kurs som arrangeres ved UiO:

 • HMS-grunnopplæring
 • Brannvern
 • Beredskap
 • Grunnleggende laboratoriesikkerhet
 • Stoffkartotek og kjemikaliehåndtering for de som bruker faremerkede kjemikalier
 • Sikkerhet ved håndtering av gass
 • Brukerkurs for arbeid med åpne radioaktive kilder
 • Smittevern
 • Personlig verneutstyr

Opplæring i HR-arbeid

Andre kurs:

 • Førstehjelpskurs
 • Farlig arbeidsutstyr
 • Arbeid i høyden, fallsikring
 • Stillas og stiger
 • Farlig håndverktøy
 • Varmt arbeid
 • Personløfter
 • Verneinnretninger
 • FSE-kurs
 • Vold og trusler
 • Asbest

Nærmeste leder