SABs møter

SAB har i perioden desember 2012 til juni 2014 hatt 4 møter. Disse møtene har bestått av møter med UiOs interne og eksterne interessenter (som f.eks.  forskere, studenter, representanter for myndigheter og organisasjoner, dekaner og universitetsledelsen) og interne møter der SAB-medlemmene har diskutert sine analyser og anbefalinger.

 

Publisert 13. aug. 2014 15:03 - Sist endret 13. aug. 2014 15:05