English version of this page

Kandidater til styrevalget 2021

Kandidater ved årets styrevalg i de tre ansattegruppene fast vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte.

Kandidater i gruppen fast vitenskapelig ansatte

Finn-Eirik Johansen

Professor, Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.


Bildet kan inneholde: person, smil, kinn, leppe, hake.Helene Amundsen Nissen-Lie

Professor, Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.


Helge Jordheim

Professor, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Det humanistiske fakultet.


Ingrid Lossius Falkum

Førsteamanuensis, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Det humanistiske fakultet.


Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, smil, hake.Jan Helge Solbakk

Professor, Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet.


Mariel Aguilar-Støen

Professor, Senter for utvikling og miljø.

Kandidater i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Elisabet Garcia Gonzalez

Stipendiat, Senter for flerspråklighet, Det humanistiske fakultet.


Linda Kristina Joelsson

Postdoktor, Fagseksjonen, Det teologiske fakultet.


Bildet kan inneholde: briller, panne, smil, nese, briller.Stian Kogler

Stipendiat, Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 


Bildet kan inneholde: klær, panne, smil, nese, kinn.Viktor Balch Barth

Stipendiat, Matematisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kandidater i gruppen teknisk-administrativt ansatte

Brita Langeid

Rådgiver, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.


Hanne Bjerknes

Seniorrådgiver, Administrative fellestjenester, Det medisinske fakultet.


Hanne Skjølås Nygaard

Rådgiver, Seksjon for personal og HR, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.


Bildet kan inneholde: smil, erme, gest, halsbånd, lykkelig.Linn Kristin Stølan

Seksjonssjef, Seksjon for forskning og kommunikasjon, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.


Bildet kan inneholde: nese, smil, leppe, mennesker i naturen, kjeve.Marianne Midthus Østby

Seniorrådgiver, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet og tillitsvalgt/nestleder, NTL UiO.