Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i matematiske metoder for samfunnsøkonomi. Emnet omfatter funksjoner av én og flere variabler, derivasjon (inkl. implisitt derivasjon), integrasjon og optimering (inkl. Lagranges metode).

Hva lærer du?

Kunnskap:

Du lærer

 • matematikk som er relevant for økonomer.

 • funksjoner av én og flere variabler.

 • eksponential- og logaritmefunksjoner.

 • derivasjon (inkl. implisitt derivasjon).

 • Integrasjon.

 • optimering (inkl. Lagranges metode).

Ferdigheter:

Du skal kunne

 • tilegne deg metodeferdigheter og oppøve analytiske evner.

 • lære deg å bruke matematiske metoder som er særlig relevante i samfunnsøkonomi.

Generell kompetanse

Du skal

 • kunne formulere presise problemstillinger.

 • kunne jobbe selvstendig.

 • kunne forstå grunnleggende økonomiske modeller formulert i et matematisk språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom du har levert, men ikke har fått den obligatoriske oppgaven godkjent, kan du få et nytt forsøk. Nytt forsøk vil ha en kort tidsfrist.

Hvis du får godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, blir dette registrert. Du trenger ikke å levere øvelsesoppgaven på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Dette emnet har en 3-timers skriftlig eksamen på papir.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Tidligere eksamensoppgaver for ECON1100

Tidligere eksamensoppgaver for ECON2200

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Du kan benytte ordbok ved alle eksamener ved SV-fakultetet.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info