Denne emnegruppen er nedlagt

80-gruppe – Fordypning i middelalderensarkeologi og kunsthistorie (80MIDARKKUN)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er en tverrfaglig fordypningsgruppe i middelalderens arkeologi og kunsthistorie ved Program for Vesteuropeiske middelalderstudier. Minst to emner (20 sp) må velges blant emner på 2000/ 3000-nivå. Emnene MAS 2000, MAS 2001 og ROMA 2010 bygger på hverandre og kan derfor ikke tas enkeltvis.

Emner i emnegruppen

Følgende emner er obligatoriske (Emnene er nedlagt. Ta kontakt med programkonsulenten dersom du ikke har fullført disse emnene):

Velg 50 sp blant følgende emner:

Emner som er lagt ned men kan inngå i 80MIDARKKUN:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-VMS

Annet