80-gruppe – Norrøne og keltiske studier (80NORKELT2)

Om emnegruppen

80-gruppen består av en felles del på 50 studiepoeng som inneholder innføring i filologisk arbeidsmåte og sentral kunnskap om norrøn og keltisk sivilisasjon, litteratur og mytologi. 10 studiepoeng av de obligatoriske emnene, består av to emner som alternerer der du velger ett av dem.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

I tillegg velger du ett av emnene under:

Du kan velge om du vil spesialisere deg i norrønt eller keltisk. De obligatoriske emnene, som er felles i første studieår, bør tas før du tar emner i en av spesialiseringene i norrønt eller keltisk.

Velg én av følgende spesialiseringer:

Spesialisering i keltisk filologi:

Spesialisering i norrøn filologi:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Norrøne og keltiske studier (studieretning)

Annet

Opptak til masterstudier

Emnegruppen utgjør det faglige kravet for opptak til masterprogrammet Viking and Medieval Studies (master's two years).