80-gruppe – Religionshistorie med spesialisering i buddhisme (80REL-BU)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg minst ett av følgende emner:

Velg minst to av følgende emner:

Inntil to emner kan velges fra følgende liste:

  • PAL1110 ble nedlagt høsten 2005
  • PAL1120 ble nedlagt høsten 2005

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-REL

Annet

NB: Kun for studenter som fikk opptak høsten 2003