KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i biokjemi, primært rettet mot kjemistudenter. Sentrale temaer er struktur, funksjon og egenskaper til proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • vet du hvordan biologiske systemer er organisert i celler og organeller, og har grunnleggende kunnskap om cellemembraner
 • har du god kunnskap om egenskaper, oppbygging, funksjon og virkemåte for biologiske molekyler som nukleinsyrer, proteiner, karbohydrater og lipider
 • forstår du hvordan enzymer virker som biologiske katalysatorer, basert på grunnleggende organisk og fysikalsk kjemi
 • har du kunnskap om proteinsyntese, biosignalering, sentrale prinsipper for metabolisme, karbohydratkatabolisme og celleånding
 • har du innsikt i eksperimentelle teknikker innen proteinkjemi og karakterisering av biologiske molekyler
 • kan du utføre laboratorieforsøk innen proteinkjemi og enzymkinetikk, bruke enkle statistiske metoder, og vurdere resultatene i form av laboratoriejournal og labrapport

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1140:

Kjemi 2 fra videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

 • 52 timer forelesninger (26 timer i plenum og 26 timer gruppeundervisning)
 • 26 timer laboratorieøvelser
 • Et obligatorisk laboratoriekurs på 30 timer (fordelt over 6 dager à 5 timer med pre-laber og lab-rapporter)

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning i plenum og på første gruppeundervisning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter. Deretter er det obligatorisk deltagelse på 30% av gruppeundervisningen og 30% av lab-øvelsene. Dette emnet har også en obligatorisk poster-presentasjon.

Følgende obligatoriske aktiviteter må være godkjent før avsluttende eksamen:

 • Oppmøte og deltakelse på forelesninger og lab-øvelser
 • Poster-presentasjonen
 • Laboratoriekurset

For å få laboratoriekurset godkjent må alle øvelsene være utført og alle pre-laber og lab-rapporter være godkjent. Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1140:

Du må fremlegge dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 og HMS0505 når du tar det første våtlab.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100% ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIOS1130 – Biokjemi I, MBV1050 – Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2020 11:16:29

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk