Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

BIOS1130 gir en teoretisk og praktisk innføring i biokjemi primært rettet mot biovitenskapsstudenter. Sentrale temaer er struktur, funksjon, virkemåte og egenskaper til proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

 • Ha god kunnskap om egenskaper, oppbygging, funksjon og virkemåte for biologiske molekyler som nukleinsyrer, proteiner, karbohydrater og lipider.
 • Forstå hvordan enzymer virker som biologiske katalysatorer.
 • Ha kunnskap om proteinsyntese, biosignalering, fotosyntese, samt sentrale prinsipper for metabolisme og celleånding.
 • Ha kjennskap til sentrale reaksjonsveier innen karbohydrat-, protein- og lipidmetabolismen.
 • Ha innsikt i eksperimentelle teknikker innen proteinkjemi og karakterisering av biologiske molekyler.
 • Kunne utføre laboratorieforsøk innen proteinkjemi og enzymkinetikk, bruke enkle statistiske metoder og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet må tas før første laboratorieøvelse.

BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og KJM1002 – Innføring i kjemi.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

 • Fellesforelesninger

 • Kollokvier (50% obligatorisk)

 • Laboratoriekurs (obligatorisk)

Laboratorie- og gruppeundervisning vil foregå på norsk, men de fleste forelesningene vil holdes på engelsk. Forelesningsopptak på norsk fra tidligere år kan gjøres tilgjengelig på forespørsel.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. For å få godkjent laboratoriekurset må alle oppgaver være utført og alle prelaber og rapporter være godkjent. I forbindelse med våtlab vil det være kollegavurdering av rapportene. Deltagelse i kollegavurderingen er obligatorisk.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Godkjente obligatoriske laboratorieøvelser er gyldige i 3 år.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100%.

For å gå opp til eksamen må labkurs og andre obligatoriske elementer være godkjent.

Godkjente obligatoriske laboratorieøvelser er gyldige i 3 år.

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV1050 – Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (nedlagt) og KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere.

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 09:17:47

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk